YÜZEYDEN ISITMA VE SOĞUTMA (RADYAN)

Radyan İklimlendirme Sistemi Tanımı

Radyan ısıtma-soğutma sistemleri, sıcak ya da soğuk akışkanı taşıyan boru ya da kanalların tavan, duvar veya zemin içine gömülerek uygulanan ısıtma-soğutma sistemleridir. Bu sistemlerde ısıtılan ya da soğutulan tavan, duvar veya döşeme ile mahal arasında gerçekleşen ısı transferi büyük oranda uzun dalga boylu elektromanyetik dalgalarla gerçekleştiği için bu sistemler radyan ısıtma-soğutma sistemleri olarak adlandırılmaktadır.

Neden Radyan İklimlendirme Sistemi Tercih Edilmeli

Radyant İklimlendirme Sisteminde, mahallerin tavan, duvar ve zemin yüzeyleri, ısı transfer yüzeyi olarak kullanılmakta, dolayısıyla mahal için gerekli olan ısı yükleri geleneksel ısıtıcılara göre çok daha büyük alanlardan gerçekleştirildiği için düşük sıcaklık farkları ile gerekli ısıtma veya soğutma sağlanabilmektedir. Oda sıcaklığına yakın sıcaklıktaki akışkan sıcaklığı gereksinimi ile bu sistemlerde kullanılan ısıtıcı ya da soğutucuların verimleri ciddi ölçüde arttığı için enerji tüketimi ve işletme maliyetleri düşmekte ve doğal kaynakların korunmasına ciddi katkıda bulunmaktadır.

Işınımsal sıcaklık etkisi ile ideal termal konfor, ısıtmada daha düşük, soğutmada daha yüksek sıcaklıkta sağlanır. Aynı zamanda klasik sistemlere göre pik yükü azalttığı için ısıtma ve soğutma durumunda %30 - %60 varan enerji tasarrufu sağlanır.

Radyan Panel Kesiti

Alçı Panel içine gömülü boruların içinde geçen suyun enerjisi, alçı panel yüzeyinden mahal içine doğru ışınım şeklinde ilerlemesi ile ısı transferi gerçekleşir.

Radyan İklimlendirme Uygulamala Alanları

Alçı Panel içine gömülü boruların içinde geçen suyun enerjisi, alçı panel yüzeyinden mahal içine doğru ışınım şeklinde ilerlemesi ile ısı transferi gerçekleşir.

Unico Radyant İklimlendirme Panellerinin Hakkında Genel Bilgilendirme

İç mekân havası dışarıda soluduğumuz havaya göre 2 ila 5 kat daha kirlidir. ABD Çevre Koruma Ajansına göre (USEPA), bir insanın evde maruz kaldığı kimyasal oranının % 72'ye yakın olduğu tahmin ediliyor. Hava ile taşınan bu kirletici kimyasallara genellikle V.O.C. yani Uçucu Organik Bileşenler denir. Herhangi bir anda iç mekân havasında 50 veya yüzlerce VOC bulunabilir. Bazıları algılanabilen, çok düşük seviyede koku yaymalarına rağmen çoğu belirgin bir kokuya da sahip değildir. İyi havalandırılan mekânlarda, uçucu organik bileşenlerin, iç hava kalitesi açısından sağlıksız bir durum oluşturduğunu söyleyemeyiz. Ancak günümüzde yapılan teknolojik, pasif, özellikle yüksek katlı ve iyi yalıtılmış binalar için havalandırma olanakları sınırlıdır. Bu binaların birçoğu, havayı dışarıda tutacak şekilde tasarlanmaktadır. Sonuç olarak bina içlerindeki hava kalitesini yükseltebilmek için iç mekânda kullanılan malzemelerin önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle UNİCO Bina Enerji Çözümleri, geliştirilmiş olduğu LEXRAD sisteminin üretiminde kullanılan hammaddeler ve tedarikçiler konusunda seçici davranarak sağlık ve kalite gibi etkenlere özen göstermektedir. GREENGUARD'lı ürünler kullanılarak tasarlanan iç mekânlar, son zamanlarda hayli önem kazanan, binalara verilen uluslararası LEED BREAM gibi sertifikaların alınmasında da ciddi avantajlar sağlamaktadır. ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA), American Lung Association (Amerika Akciğer Derneği),World Health

Organization (Dünya Sağlık Örgütü) ve diğer halk sağlığı ve çevre örgütleri iç mekanda oluşan hava kirliliğini insan sağlığını tehdit eden en büyük risklerden biri olarak görmektedir. GREENGUARD sertifikalı ürünler bu riskleri sınır değerler içerisinde tutan ürünleri işaret eder. Lexrad yüzeyden ısıtma-soğutma sistemleri farklı tip mahallerin iklimlendirilmesi için idealdir. Belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan kırmızı alçı levha, yangına karşı dayanım için özel elyaf ve katkılarla güçlendirilmiştir. TS EN 520'ye göre yangına maruz kaldığında 15 dk dayanım gösterir. Kırmızı alçı levha ile üretilen LEXRAD sistemi okul, hastane, otel, ticaret ve iş merkezleri gibi kamuya açık yapılarda yangın güvenliği açısından önerilir.

DAĞITIM SİSTEMİ

Kolektör mevsimine göre ısı kaynağından veya soğutma ünitesinden gelen sıcak/soğuk suyun döşenen borulara dağıtılması ve toplanarak tekrar ısı kaynağına gönderilmesi işlevini yapar. Radyant sistemlerin ömrü ve enerji tasarrufu açısından dikkat edilmesi gereken en önemli tesisat elemanlarından birisi de kolektördür. Kolektör ısı kaynağından bağımsız olarak gidiş-dönüş sularının debilerini, basınçları ve ısılarının ayarlanmasında rol oynamaktadır. Belirlenen bir bölgedeki kullanım koşulları düşünülerek boru döşeme ve gruplandırma işlemleri yapılır. Daha sonra seçilen başlangıç noktasına kolektör monte edilerek, boru ağızları kolektöre bağlanır. Seçilen kolektördeki gidiş ve dönüş vanaları, uygulanan bölgedeki boru grubu sayısı kadar olacaktır.

Radyant İklimlendirme Kollektörü

Termostatik ve karışım vanası sayesinde ısı kaynağından istenilenden yüksek dereceli su geldiğinde de ortam sıcaklığının öngörülen değerin üzerine çıkması engellenmekte; karışım vanası vasıtası ile sıcak su tekrar ısı kaynağına gönderilerek hem ortam sıcaklık dengelenmekte hem de ısı kaynağının sık sık devreye girerek boş yere enerji sarf etmesi önlenmektedir. Pompa sayesinde, borularda devir daim yapan suyun basınç kayıpları telafi edilerek tüm gruplarda eşit debi sağlanarak homojen ısı dağılımı gerçekleştirilmektedir. Elektrik otomasyonu ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında devir daimi kontrol ederek gerektiğinde akımı kesip suyun tekrar ısı kaynağına göndererek tekrar ısıtılması engellenmekte, bu işlevde yine enerji tasarrufu ve ortam ısısının dengede tutulmasını sağlamaktadır.

Isı Pompalı Radyant İklimlendirme Tesisat Şeması

Buradan anlaşılacağı gibi kolektörler gerek enerji tasarrufu gerekse güvenlik açısından maksimum konfor ve verimde çalışmaktadır. Kolektörler sayesinde odalar, grup vanaları ile ayrı ayrı kontrol edilebilmekte, kimi bölüm çok ısıtılırken kimi bölüm daha az ısıtılabilmekte ve kimi bölüm ise tamamen kapatılma şansına sahiptir. Bu farklı dağılımın önüne geçilmesi için, bölgelerin kullanım durumları göz önünde bulundurularak boruların döşemesi yapılmalıdır. Mekan içindeki herhangi bir bölümün tamamen kapatılması eşit ısı dağılımını bozacağı ve ortamda çok az da olsa sıcak soğuk hava akımı yaratacağından tavsiye edilmemektedir. Dizayn kolektörleri önceden montajlanmış, kuruluma hazır haldedir.

Termal Güneş Kollektörü Entegre Edilmiş Isı Pompalı Radyant İklimlendirme Tesisat Şeması

ÖLÇÜM KONTROL SİSTEMİSİSTEMİ

Soğutma ve ısıtma sistemlerinde sistem performansının sürekli olarak izlenmesi gereklidir. Bu izleme basınç, sıcaklık, nem gibi parametrelerin sürekli ölçülmesi ile gerçekleşmektedir. İyi bir ölçüm sistemi ile hem ortam termal konfora ulaşır, hem de enerji tüketimi azaltılmış olur. Dizayn ölçüm sistemi, radyant sistem parametlerini tam ve hızlı olarak yaz ve kış aylarında kontrol edebilmektedir. Az sayıdaki bileşeni ve çok yönlü kullanımı sayesinde Dizayn ölçüm sistemi, küçük ev sistemlerinden, çok bölgeli yapılara kadar, her sistem için sıcaklık kontrolü sağlamaktadır. Sistem tavan, duvar ve zeminden ısıtma/soğutma sistemleri ile kullanım için uygundur. Özellikle sıcaklık ve nem sensörlerinin kombine çalışması sayesinde çiğ noktası sıcaklığını hesaplar, radyant yüzeylerde yoğuşma riskinin oluşmaması ve maksimum sistem performansına ulaşmak için su sıcaklığını ve nemi sürekli takip eder.

• Radyant sistemler için ideal,
• Maksimum sistem etkinliği
• Tek bir cihaz ile ölçüm,
• Kolay kullanım,
• Teknik destek ve kalibrasyon imkanı,
• Yüksek performans,
• Çiğ noktası kontrolü,
• Hızlı cevap verebilme,
• 20 bölgeye kadar sıcaklık ve nem kontrolü yapabilme özelliği,
• 8 karıştırma vanasına kadar kontrol edebilme.

Isıtma ve Soğutma Panellerinin Performans Tabloları ve Panel Seçimi

Binanın ısıtma ve soğutma yükünün belirlenmesinin ardından, duvardan ısıtma/soğutma veya tavandan ısıtma/soğutma olması durumundaki hesaplama yöntemi ele alınmış ve basit örneklerle açıklanmıştır. Duvardan veya Tavandan Isıtma/Soğutma sistemlerinde, yerden ısıtma sisteminde olduğu gibi belirlenen alana borulama yapılmaz. Bunun yerine daha modüler olan ve bu yüzden kurulumu ve uygulaması daha kolay olan yüzeyden ısıtma soğutma panelleri kullanılır. Duvardan ve Tavandan Isıtma/soğutma panellerinin farklı modelleri vardır ve her bir modelin, farklı bir giriş suyu sıcaklığına göre değişen ısı akıları mevcuttur. Duvardan veya tavandan ısıtma/soğutma sistemleri tasarlanırken bu panellerin ısı akıları baz alınır. Panellerin ısı akıları, sistemin su giriş sıcaklığına göre değişmektedir. Aşağıdaki tablolarda, ısıtma ve soğutma sezonlarındaki farklı su giriş su sıcaklıklarına göre panellerin ısı akıları verilmiştir.