NEM KONTROLÜ

Radyant sistemde nem kontrolü, iklimlendirilen mahalde çekilen havanın, soğuk sulu serpantili nem alıcıdan geçirilerek kurutulduktan sonra tekrar mahal’ e verilmesi ile gerçekleştirilir. Mahalde hedeflenen bağıl nem %50, mutlak nem 9,2 gr/kg tır. Nem, yapı malzemelerini, bina sakinlerinin konforunu ve birçok durumda, tesiste yapılan çalışmayı etkiler. Çiğ noktası sıcaklığını kontrol etmek için, sistemde dolaştırılan suyun sıcaklığı, mahal çiğ noktası sıcaklığının üzerinde tutulması ile sağlanır. Nem, ortamlar, insanlar ve süreçler üzerindeki etkisinin sıcaklık, nem içeriği ve basınç arasındaki doğrusal olmayan ilişkilerin bütünüdür. Bu ilişkiler en iyi psikrometri bilimi kullanılarak resmedilmiştir. Nem giderme sistemi tasarımı ile ilgili öncelikli konu enerji tüketimidir. Çoğunluğu nem giderme için harcanan enerji, hava akımından nemin uzaklaştırılmasıdır, çünkü havadaki nemin yoğunlaşması, buharın durumunda bir değişikliktir. 66 ͦ F sıcaklıkta ki 1lb (453gr) su 1 ͦ F' ye soğutulması yaklaşık 1 Btu enerji gerektirirken, 1 lb (453gr) su buharının suya yoğunlaştırılması yaklaşık 1,000 Btu enerji gerektirir.