HAVALANDIRMA

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre insanların kapalı ortamlarda bulunduğu zamanlar, havadaki karbondioksit oranı on binde üçü geçerse sağlıksız bir durum söz konusudur. Özellikle inşaların ve eşyaların yoğun olduğu mekanlarda, hava akımının olmaması durumunda, sağlıksız bir sistem söz konusudur. Yoğun insan ve ürün barındıran ortamlar, kısa sürede kirlenecek ve yeterli temiz hava, havalandırma olmadığı sürece ortama geçmeyecektir. İnsanların nefes alış verişleri, terlemeleri ve her türlü kokusu ortamı kirletmekle birlikte, en kısa sürede havalandırma olmazsa, birçok hastalığın da yayılması kolaylaşır. Bu tür kapalı mekanlarda hastalıkların yaygınlaşması da bu yüzdendir. Lokal ve merkezi havalandırmaların kullanılmaması, bu ortamları kirli alanlar haline getirecektir.